Artykuł z czasopisma „Infos” wydawanego przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Prezentuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw, omawia bariery podatkowe, zatrudnienia, administracyjne czy wynikające z istnienia szarej strefy. Publikacja dostępna w formacie pdf.