Informacje dotyczące rynku bankowego, bankowości centralnej oraz bankowości elektronicznej, a także Narodowego Banku Polskiego i Banku Światowego. Zapraszamy również do skorzystania z bazy bezpłatnych e-booków z zakresu bankowości (tutaj).

Informacje dotyczące prowadzenia biznesu w internecie, wiadomości z zakresu prawa i nowych technologii. Zapraszamy również do skorzystania z bazy bezpłatnych e-booków z zakresu e-biznesu (tutaj).

Informacje z zakresu rynku finansowego, finansów publicznych, prawa gospodarczego, mikro- oraz makroekonomii. Zapraszamy również do skorzystania z bazy bezpłatnych e-booków z zakresu ekonomii (tutaj).

Strony internetowe poświęcone zagadnieniom energetyki.

Informacje dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ekonomii społecznej.

Informacje dotyczące rynku finansowego oraz bankowego, finansów publicznych, a także finansów firmy i controllingu. Zapraszamy również do skorzystania z bazy bezpłatnych e-booków z zakresu finansów (tutaj).

Strony internetowe na temat racjonalnego gospodarowania pieniędzmi i planowania domowego budżetu, a także oszczędzania oraz inwestowania.

Strony internetowe dotyczące inwestowania na giełdzie. Wiadomości z zakresu funduszy inwestycyjnych, rynków walutowych i alternatywnych, a także aktualne kursy walut, notowania i stopy procentowe. Zapraszamy również do skorzystania z bazy bezpłatnych e-booków na temat giełdy (tutaj).

Informacje dotyczące polityki i ekonomii globalnej.

Informacje dotyczące polskiej gospodarki, przede wszystkim z zakresu przemysłu i usług.

Linki dotyczące handlu w Polsce i za granicą, poruszające kwestie sprzedaży, obsługi klienta, sprawiedliwego handlu oraz merchandisingu.

Informacje z zakresu nowych technologii.

Strony internetowe urzędów i instytucji państwowych – Prezydenta RP, Kancelarii Rady Ministrów, Sejmu i Senatu, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Linki do stron internetowych polskich agencji rządowych.

Strony internetowe instytucji państwowych, takich jak: Archiwa Państwowe, Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej, Krajowa Rada Sądownictwa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatela, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Linki do stron internetowych polskich izb, m.in.: Izby Architektów RP, Krajowej Izby Biopaliw, Krajowej Izby Gospodarczej, Najwyższej Izby Kontroli.

Linki do stron internetowych polskich ministerstw.

Linki do strony internetowe polskich urzędów.

Informacje dotyczące praw konsumenta, ochrony konkurencji i konsumenta, a także reklamacji i gwarancji.

Strony internetowe z zakresu transportu i spedycji, łańcucha dostaw, zarządzania flotą czy powierzchni magazynowych.

Informacje z zakresu prawa podatkowego oraz księgowości. Znajdziesz tu wiadomości m.in. na temat PIT, CIT, VAT oraz akcyzy.

Informacje dotyczące przedsiębiorczości, prowadzenia firmy, marketingu w biznesie, MSP, tworzenia biznesplanu, outsourcingu oraz franczyzy.

Strony internetowe dotyczące księgowości oraz finansów w firmie.

Informacje dotyczące rynku rolnego, obszarów wiejskich oraz nieruchomości rolnych. Wiadomości z zakresu rolnictwa ekologicznego, produktów regionalnych czy hodowli zwierząt. Zapraszamy również do skorzystania z bazy bezpłatnych e-booków dotyczących rolnictwa (tutaj).

Strony internetowe na temat administracji i finansów publicznych, a także samorządności terytorialnej i gospodarczej.

Strony internetowe poświęcone statystyce.

Informacje z zakresu polityki zagranicznej, prawa międzynarodowego i dyplomacji.

Strony internetowe z zakresu rynku ubezpieczeń, a także rent i emerytur.

Informacje na temat zarządzania firmą. Zapraszamy również do skorzystania z bazy bezpłatnych e-booków z zakresu zarządzania (tutaj).

Informacje na temat zarządzania jakością, norm ISO i oznaczenia CE. Zapraszamy również do skorzystania z bazy bezpłatnych e-booków z zakresu zarządzania jakością (tutaj).