Czytelnia Informacji Biznesowej i Europejskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie zapewnia bezpłatny dostęp do informacji z zakresu biznesu i Unii Europejskiej. Nasza działalność skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców - między innymi przedsiębiorców, inwestorów, osób poszukujących pracy, kadry dydaktycznej, studentów oraz uczniów szkół średnich.

Wszystkie materiały udostępniane są na miejscu. Dysponujemy stanowiskami komputerowymi z dostępem do elektronicznych baz danych, w czytelni można również korzystać z bezprzewodowego Internetu.

Zapraszamy!

Biblioteczne wsparcie i pomoc – najważniejsze informacje dla uchodźców

Baza materiałów zawierających praktyczne informacje dla uchodźców przybyłych z Ukrainy. Można tam znaleźć informacje na temat legalizacji pobytu, pomocy psychologicznej, rzeczowej, urzędowej a także edukacji, pracy. Zapraszamy do zapoznania się z bazą.