Czytelnia Informacji Biznesowej i Europejskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie zapewnia bezpłatny dostęp do informacji z zakresu biznesu i Unii Europejskiej. Nasza działalność skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców - między innymi przedsiębiorców, inwestorów, osób poszukujących pracy, kadry dydaktycznej, studentów oraz uczniów szkół średnich.

Wszystkie materiały udostępniane są na miejscu. Dysponujemy stanowiskami komputerowymi z dostępem do elektronicznych baz danych, w czytelni można również korzystać z bezprzewodowego Internetu.

Zapraszamy!

Zaproszenie do udziału w kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week 2023 - Światowy Tydzień Pieniądza

Wraz z Komisją Nadzoru Finansowego zapraszamy do udziału w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, której organizatorem jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD. Najbliższa, 11 edycja Kampanii odbędzie się pomiędzy 20 a 26 marca 2023 r. pod hasłem: Plan your money, Plant your future (Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość).

Global Money Week (GMW) - Światowy Tydzień Pieniądza jest coroczną międzynarodową kampanią z zakresu edukacji finansowej na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, a także kształtowały postawy i zachowania niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.

W ramach GMW 2023 UKNF organizuje cykl webinariów CEDUR dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli. Tematyka cyklu szkoleniowego uwzględnia m.in. zagadnienia wymienione w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, w zakresie treści nauczania – wymogów szczegółowych dotyczących rynku finansowego.

Więcej informacji o ofercie programowej i zapisach

Biblioteczne wsparcie i pomoc – najważniejsze informacje dla uchodźców

Baza materiałów zawierających praktyczne informacje dla uchodźców przybyłych z Ukrainy. Można tam znaleźć informacje na temat legalizacji pobytu, pomocy psychologicznej, rzeczowej, urzędowej a także edukacji, pracy. Zapraszamy do zapoznania się z bazą.