KATALOG WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE

To narzędzie umożliwiające szybkie odszukanie informacji o książkach, audiobookach, czasopismach, zbiorach audiowizualnych, dokumentach kartograficznych i elektronicznych oraz drukach muzycznych zgromadzonych w WBP w Krakowie. Za jego pomocą można nie tylko sprawdzić czy biblioteka posiada daną pozycję, ale także dowiedzieć się jakie są warunki jej użytkowania. Katalog umożliwia także rezerwację książek aktualnie wypożyczonych oraz dokonanie prolongaty. Książki oznaczone sygnaturą BGRIB znajdują się w Czytelni Informacji Biznesowej i Europejskiej.

Wejście
INNE KATALOGI
NARODOWY UNIWERSALNY KATALOG CENTRALNY
Katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich, które od 2002 roku wprowadzają dane o swoich bieżących i starszych nabytkach. Na końcu każdego wyszukanego opisu dokumentu znajduje się lista bibliotek udostępniających ten dokument, a kliknięcie na nazwę biblioteki pozwala sprawdzić dostępność publikacji w danej bibliotece.
Wejście
KATALOG ROZPROSZONY BIBLIOTEK POLSKICH
Umożliwia jednoczesne wyszukiwanie w katalogach wielu bibliotek polskich (uniwersyteckich, szkół wyższych, publicznych, instytutów badawczych i innych instytucji oraz w bibliotekach cyfrowych). Ułatwia wyszukanie interesujących pozycji czasopism lub opisów bibliograficznych.
Wejście