Linki do stron internetowych udostępniających ogólne informacje dotyczące Unii Europejskiej.

Odnośniki do stron internetowych instytucji europejskich, np. Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego czy Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Linki do stron państw należących do Unii Europejskiej.

Linki do stron i publikacji dotyczących obecności Polski w Unii Europejskiej oraz prezydencji.

Informacje z zakresu finansów i bankowości europejskiej, a także zamówień publicznych w UE.

Informacje dotyczące rodzajów funduszy europejskich i sposobów ich pozyskiwania, a także zarządzania projektem.

Informacje dotyczące europejskiej gospodarki.

Linki do stron internetowych dotyczących prowadzenia biznesu na terenie Unii Europejskiej, a także podejmowania pracy w państwach członkowskich.

Linki do stron poświęconych polityce społecznej i socjalnej w UE.

Informacje na temat polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych UE.

Informacje dotyczące rynku rolnego, obszarów wiejskich oraz nieruchomości rolnych w UE.

Informacje dotyczące edukacji, nauki i kultury w UE. Strony zawierają wiadomości na temat zdobywania wykształcenia poza granicami Polski, podnoszenia kwalifikacji i pozyskiwania nowych doświadczeń.

Informacje z zakresu ekologii i ochrony środowiska w Unii Europejskiej.