Czasopisma poruszające tematykę rynku bankowego, prawa bankowego, bankowości centralnej, polityki pieniężnej, kart płatniczych, bankowości elektronicznej, płatności elektronicznych.

Czasopisma poruszające tematykę bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Czasopisma z zakresu dziennikarstwa i komunikacji spolecznej.

Czasopisma poruszające tematykę zakładania i prowadzenia biznesu elektronicznego, tworzenia firmowej strony www, pozycjonowania stron internetowych oraz marketingu internetowego.

Czasopisma dotyczące ekonomii globalnej, makroekonomii, mikroekonomii oraz statystyki.

Czasopisma poruszające temat energetyki.

Czasopisma dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ekonomii społecznej.

Czasopisma na temat rynku finansowego, instytucji i usług płatniczych, a także kryzysu gospodarczego.

Czasopisma dotyczące budowania kariery, rozwoju zawodowego i osobistego, zarządzania czasem, walki ze stresem oraz dążenia do sukcesu.

Czasopisma konsumpcji i konsumentom.

Czasopismo internetowe z zakresu transportu i spedycji, łańcucha dostaw, zarządzania flotą czy powierzchni magazynowych.

Czasopisma dotyczące rynku nieruchomości, prawa, sprzedaży, marketingu i zarządzania nieruchomościami.

Czasopisma poruszające temat ekologii i ochrony środowiska.

Czasopisma dotyczące polityki społecznej, a w szczególności bezrobocia i poszukiwania pracy, rehabilitacji społecznej, zatrudniania osób niepełnosprawnych, systemu emerytalnego.

Czasopisma poruszające tematykę różnych gałęzi prawa.

Czasopisma dotyczące przedsiębiorczości i prowadzenia biznesu, w szczególności marketingu w biznesie, zarządzania firmą, zarządzania zasobami ludzkimi, konkurencyjności przedsiębiorstw.

Czasopisma poruszające tematykę rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Czasopisma na temat administracji i finansów publicznych, a także samorządności terytorialnej i gospodarczej.

Czasopisma dotyczące statystyki.

Czasopisma dotyczące turystyki i podróżowania.

Czasopisma dotyczące ubezpieczeń.

Czasopisma dotyczące Unii Europejskiej oraz polskiej prezydencji. Publikacje Komisji Europejskiej oraz Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej.

Czasopisma dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania jakością.