Ogólne serwisy prawne poruszające zagadnienia z różnych dziedzin prawa.

Odnośniki do stron internetowych związanych z działalnością prawną.

Linki do stron internetowych z informacjami, gdzie można uzyskać porady prawne.

Strony internetowe poświęcone zagadnieniom prawa autorskiego.

Odnośniki do stron internetowych i dokumentów elektronicznych zawierających informacje z zakresu prawa bankowego.

Linki do stron internetowych poświęconych zagadnieniom prawa finansowego.

Portale internetowe związane z tematyką prawa karnego.

Strony internetowe poruszające tematykę praw i obowiązków konsumenta.

Odnośniki do stron internetowych związanych z prawem nieruchomości i prawem budowlanym. Zasób dostępny jest w bazie Nieruchomości).

Strony internetowe poświęcone tematyce prawa podatkowego.

Linki do serwisów internetowych związanych z prawem pracy. Zasób dostępny jest w bazie Praca.

Serwisy internetowe poświęcona zagadnieniom prawa turystycznego. Zasób dostępny w bazie Turystyka.