Publikacje poruszające tematykę rynku bankowego, prawa bankowego, bankowości centralnej, polityki pieniężnej, kart płatniczych, bankowości elektronicznej, płatności elektronicznych.

Publikacje poruszające tematykę bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Publikacje traktujące o zakładaniu i prowadzeniu biznesu elektronicznego, tworzeniu firmowej strony www, pozycjonowania stron internetowych oraz marketingu internetowym.

Publikacje dotyczące ekonomii globalnej, makroekonomii, mikroekonomii oraz statystyki.

Publikacje poświęcone zagadnieniom energetyki.

Publikacje na temat rynku finansowego, instytucji i usług płatniczych, a także kryzysu gospodarczego.

Publikacje traktujące o finansach osobistych, w szczególności o racjonalnym gospodarowaniu domowymi funduszami, mądrym pożyczaniu oraz oszczędzaniu.

Publikacje dotyczące giełdy, rynku finansowego, rynków alternatywnych, funduszy inwestycyjnych.

Publikacje dotyczące globalizacji.

Publikacje dotyczące handlu w Polsce i za granicą.

Publikacje poruszające tematykę innowacji.

Publikacje dotyczące budowania kariery, rozwoju zawodowego i osobistego, zarządzania czasem, walki ze stresem oraz dążenia do sukcesu.

Publikacje dotyczące ochrony konkurencji i konsumenta, a także praw i obowiązków konsumentów.

Publikacje na temat logistyki i transportu.

Publikacje poruszające temat ekologii i ochrony środowiska.

Publikacje dotyczące polityki społecznej, a w szczególności bezrobocia i poszukiwania pracy, rehabilitacji społecznej, zatrudniania osób niepełnosprawnych, systemu emerytalnego.

Publikacje dotyczące rynku pracy i prawa pracy w Polsce.

Publikacje dotyczące przedsiębiorczości i prowadzenia biznesu, w szczególności marketingu w biznesie, zarządzania firmą, zarządzania zasobami ludzkimi, konkurencyjności przedsiębiorstw.

Publikacje poruszające tematykę księgowości oraz finansów w firmie.

Publikacje poruszające tematykę rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Publikacje na temat samorządów i administracji.

Publikacje poświęcone statystyce.

Publikacje z zakresu polityki zagranicznej, prawa międzynarodowego i dyplomacji.

Publikacje dotyczące turystyki i podróżowania.

Publikacje dotyczące ubezpieczeń.

Publikacje dotyczące Unii Europejskiej oraz polskiej prezydencji. Publikacje Komisji Europejskiej oraz Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej.

Publikacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania jakością.