Informacje dotyczące marketingu w biznesie, a także marketingu politycznego, marketingu sportowego, marketingu mobilnego, social media marketingu, sms marketingu, email marketingu.

Strony internetowe dotyczące reklamy, m.in. reklamy internetowej, telewizyjnej, prasowej, radiowej i mobilnej.

Informacje z zakresu public relations i komunikacji marketingowej. Strony internetowe dotyczące relacji z mediami, lobbingu, budowania wizerunku firmy i pracodawcy oraz e-PR.

Informacje dotyczące telewizji, prasy, radia i mediów elektronicznych.

Strony internetowe dotyczące sponsoringu, m.in. sponsoringu sportowego i sponsoringu kultury.