Publikacja Narodowego Banku Polskiego zawierająca informacje na temat Europejskiego Banku Centralnego, banków centralnych państw członkowskich UE oraz banków centralnych spoza Eurosystemu. Publikacja dostępna w formacie pdf.