Strona internetowa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (powstał 1 września 2017 roku zastępując Agencję Rynku Rolnego i Agencję Nieruchomości Rolnych). Na stronie znajdują się informacje na temat działalności ośrodka, zadań, handlu zagranicznego czy nieruchomości rolnych.