Seria stworzona przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W poszczególnych numerach poruszane są wybrane tematy, m.in.: aspekty innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym; rolnictwo społecznie zrównoważone; wieloaspektowe ujęcie problemu spójności obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i regionalnym; ocena wybranych elementów unijnej polityki rolnej. Niektóre numery są dostępne w języku angielskim. Publikacje można pobrać w formacie pdf.