Czasopismo publikujące wyniki badań poświęconych problematyce ekonomicznej i społecznej w sektorze rolno-żywnościowym i na obszarach wiejskich. Na stronie dostępne są numery od 2002 roku. Poszczególne artykuły dostępne w formacie pdf.