Czasopismo wydawane przez Uniwersytet Szczeciński. Poszczególne numery poświęcone są konkretnym zagadnieniom związanym z ekonomią, gospodarką i powadzeniem firmy, np: Innowacyjność i doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu; Rachunkowość i controlling; Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki; Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu; Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy. Na stronie dostępne są numery, które ukazały się w latach 2005-2015. Publikacje dostępne w formacie pdf.