Strona internetowa Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Podaje informacje o kontroli produktów rolno-spożywczych, rolnictwie ekologicznym, produktach regionalnych i tradycyjnych, kontroli ex-post, zmianach w prawie i legislacji. Udostępnia raporty oraz biuletyn „Wiedza i jakość”.