Publikacja wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Omawia specyfikę inwestowania w fundusze inwestycyjne, klasyfikację funduszy, a także charakteryzuje jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne. Publikacja dostępna w formacie pdf.