Strona internetowa Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Podaje informacje o działalności izby, statucie, członkach, władzach, rynku funduszy. Udostępnia platformę wiedzy z kursami e-learningowymi, a także poradniki, słownik terminów związanych z inwestowaniem oraz aktualne akty prawne.