Miesięcznik Narodowego Banku Polskiego. Zawiera podstawowe dane dotyczące wyników gospodarczych i finansowych oraz polityki pieniężnej banku centralnego. Ukazuje trendy w zakresie sytuacji makroekonomicznej, podaż pieniądza i czynników jego kreacji, bilans płatniczy oraz instrumenty polityki pieniężnej.