Czasopismo tworzone przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego od 1980 roku. Porusza tematykę ekonomii ogólnej, finansów, finansów przedsiębiorstw, zarządzania, marketingu, ekonomii przestrzennej, gospodarki międzynarodowej, statystyki i ekonometrii oraz księgowości. Na stronie dostępne są numery od 1980 roku. Poszczególne artykuły dostępne w formacie pdf.