Biuletyn Miesięczny Europejskiego Banku Centralnego. Pełna wersja polska ukazywała się w serwisie kwartalnie, co miesiąc po polsku publikowane są artykuły wstępne. Od września 2012 roku Narodowy Bank Polski zaprzestał tłumaczenia kwartalnych wersji Biuletynu i rozpoczął publikację streszczeń Biuletynu Miesięcznego EBC.