Portal pozwalający na lepsze poznanie misji i działalności Narodowego Banku Polskiego. Na stronie można znaleźć informacje na temat ustalania wysokości cen w państwie, działalności emisyjnej oraz wspomagania płynności innych polskich banków.