Publikacja Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu prezentująca wspólną politykę rolną w UE. Publikacja dostępna w formacie pdf.