Artykuł z czasopisma „Infos” wydawanego przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Omawia genezę i ewolucję WPR, główne wyzwania oraz wizję WPR po 2013 r. Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Publikacja dostępna w formacie pdf.