Publikacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawiająca Rotacyjną Prezydencję Rady i jej znaczenie dla integracji europejskiej. W tekście zostały zaprezentowane funkcje prezydencji, m.in. funkcja zarządzająca, planistyczna, mediacyjna, reprezentacyjna w stosunkach zewnętrznych czy funkcja współpracy z instytucjami unijnymi. Publikacja dostępna online.