Strona Europejskiego Komitetu Regionów będącego unijnym zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych. Zawiera informacje nt. działalności władz lokalnych i regionalnych w europejskim procesie decyzyjnym, prezentuje wiadomości, wydarzenia i różne publikacje prezentujące działalność KR.