Publikacja Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu prezentująca wyzwania integracji europejskiej dotyczące wspólnej strefy euro, sektora bankowego, polityki spójności, rozwoju gospodarczego, polityki energetycznej czy kryzysu migracyjnego. Publikacja dostępna w formacie pdf.