Prezentuje informacje o Radzie UE oraz pracach poszczególnych jej formacji. Pozwala zapoznać się ze szczegółami polityki UE w podziale na działania podejmowane przez poszczególne rady, a także daje dostęp do wszystkich dokumentów wydanych przez Rade UE.