Serwis zapewnia organizacjom, instytucjom, mediom i obywatelom dostęp do informacji na temat roli i działalności EKES-u, czyli organu konsultacyjnego UE. Zawiera opinie EKES-u wydane od 1990 r., informacje o członkach komitetu, metodach pracy i posiedzeniach. Poza stroną startową, zredagowaną w języku polskim, nawigacja po serwisie możliwa jest w języku angielskim lub francuskim, przy czym oficjalne dokumenty Komitetu dostępne są we wszystkich językach urzędowych UE.