Strona Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Podaje informacje nt. działalności instytucji, głównych zadań oraz dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych w UE. Strona zawiera informacje, jak wnieść skargę, doradztwo w sprawie nowych wniosków legislacyjnych mających wpływ na ochronę danych osobowych, opis współpracy z innymi instytucjami w tej dziedzinie.