Strona Punktu Informacyjnego Europe Direct Kraków. Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Głównym celem punktu jest docieranie z informacją na temat UE do jak najszerszego grona odbiorców.