Link do elektronicznej wersji (PDF) raportu końcowego z przygotowania i sprawowania prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.