Europejski portal e-sprawiedliwość ma w przyszłości stać się uniwersalnym elektronicznym punktem kontaktowym w dziedzinie sprawiedliwości. Obecnie zapewnia użytkownikom informacje na temat systemów sądowniczych oraz ułatwia dostęp do wymiaru sprawiedliwości w całej UE. Portal dostępny jest w 23 językach.