Centralny serwis informacyjny. Pozwala uzyskać: odpowiedź na ogólne pytania związane z UE, wskazówki, do kogo się zwrócić (na poziomie UE, krajowym lub lokalnym), informacje o prawach obywatela UE i sposobach ich dochodzenia, w razie potrzeby informacje specjalistyczne. Zapytania można kierować telefonicznie (w językach urzędowych UE) lub poprzez e-mail.