Portal prawny Unii Europejskiej. Serwis zapewnia dostęp do prawodawstwa UE – m.in. Dziennika urzędowego UE, tekstów traktatów, aktów przygotowawczych, a także dokumentów EFTA, umów międzynarodowych, pytań poselskich, orzecznictwa UE. Ponadto zawiera działy „prawo krajowe” (krajów członkowskich UE) oraz „procedury ustawodawcze”.