Polska Fundacja im. Roberta Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną. Jej celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy. Informuje o wolontariacie europejskim, a także programach europejskich, obywatelskich i pozaunijnych.