Strona Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Prezentuje aktualne informacje nt. instytucji, finansów UE, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a także współpracy międzynarodowej. Umożliwia dostęp do różnych publikacji, biuletynów informacyjnych, sprawozdań oraz materiałów konferencyjnych.