Artykuł z czasopisma „Infos” wydawanego przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Przedstawia historię powstania, cele, zadania i organy EBC, prezentuje relacje EBC z bankami krajowymi, Parlamentem Europejskim i Radą UE, a także istotę i znaczenie niezależności EBC. Publikacja dostępna w formacie pdf.