Artykuł z czasopisma „Infos” wydawanego przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Analizuje możliwości przystąpienia Polski do strefy euro. Publikacja dostępna w formacie pdf.