Miesięcznik Narodowego Banku Polskiego. Zawiera podstawowe dane dotyczące wyników gospodarczych i finansowych, polityki pieniężnej banku centralnego. Prezentuje trendy w zakresie sytuacji makroekonomicznej, podaż pieniądza i czynników jego kreacji, bilans płatniczy, instrumenty polityki pieniężnej.