Strona Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization). Misją organizacji jest promowanie sprawiedliwości społecznej, międzynarodowo uznanych praw pracowniczych i praw człowieka. Udostępnia publikacje do pobrania. (ang.)