BIBLIOGRAFICZNE BAZY DANYCH / polskie /
AGRO BAZEKON
Obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych oraz pokrewnych im zagadnień (m.in. weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka). Część rekordów zawiera streszczenia artykułów oraz bibliografię załącznikową.
Wejście
Bibliograficzno-pełnotekstowa baza z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych. Zawiera informacje o artykułach z ponad 400 tytułów czasopism naukowych, umożliwia dostęp do informacji o naukowej i fachowej literaturze, przeglądanie zawartości czasopism i dostęp do pełnych tekstów wybranych artykułów.
Wejście
BAZTECH POLSKIE PIŚMIENNICTWO EKONOMICZNE DO ROKU 1939
Rejestruje artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. Jest bazą bibliograficzno-abstraktową, równocześnie rozwija się w kierunku pełnotekstowej. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2006 r.), a wybrane rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów.
Wejście
Rejestruje wydane w języku polskim, w kraju i zagranicą, wszystkie typy dokumentów (książki, artykuły, materiały konferencyjne, archiwalia) reprezentujących literaturę ekonomiczną, mając za cel stworzenie całościowej, retrospektywnej bibliografii ekonomicznego piśmiennictwa polskiego do wybuchu II wojny światowej. Wybrane rekordy zawierają odnośniki do pełnych tekstów w bibliotekach cyfrowych.
Wejście
CZASOPIŚMIENNICTWO EKONOMICZNE 1994-2011 CZASOPIŚMIENNICTWO EKONOMICZNE 2012-
Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego 1994-2011. Baza bibliograficzna z dziedziny ekonomii i dyscyplin pokrewnych, opracowywana przez Szkołę Główną Handlową.
Wejście
Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego od roku 2012. Baza bibliograficzna z dziedziny ekonomii i dyscyplin pokrewnych, opracowywana przez Szkołę Główną Handlową. Stanowi kontynuację bazy obejmującej lata 1994-2011.
Wejście
OSH-BHP SYSTEM INFORMACJI O GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ
Zawiera opisy wybranego polskiego piśmiennictwa z dziedziny bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Obejmuje opisy książek, artykułów, raportów, przepisów prawnych z lat 2000-2011, a także pozycje z lat wcześniejszych.
Wejście
Zamieszcza opisy bibliograficzne publikacji (artykułów z polskich czasopism, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów konferencyjnych i aktów prawnych) wydawanych w Polsce, w języku polskim i angielskim. Większość opisów zawiera abstrakty, a niektóre dodatkowo pełne teksty.
Wejście
BIBLIOGRAFIA EKONOMIKI ROLNICTWA NOBLIŚCI
Zawiera artykuły i książki z zakresu ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki rolnictwa, wydane od roku 2000. Tworzona jest przez Ośrodek Informacji Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Wejście
Znaleźć w niej można opisy bibliograficzne książek, artykułów z czasopism oraz prac w wydawnictwach zbiorowych autorstwa laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, jak również opisy bibliograficzne publikacji im poświęconych. Oparta jest w całości o zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Baza zawiera źródła wielojęzyczne.
Wejście
DOROBEK PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW IERIGŻ
Obejmuje publikacje, rozprawy doktorskie oraz niepublikowane prace naukowo-badawcze pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dokumentuje monografie, podręczniki, skrypty, opisy patentowe, artykuły, recenzje, referaty (bądź ich streszczenia) ze zjazdów i konferencji naukowych oraz rozdziały w książkach.
Wejście
Baza tworzona przez Ośrodek Informacji Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Umożliwia wyszukanie informacji bibliograficznych o publikacjach pracowników Instytutu, wydanych od roku 2002.
Wejście
POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Ukazuje się w wersji papierowej, zawiera pozycje o charakterze naukowym, wybrane materiały publikowane w dodatku do Rzeczpospolitej "Prawo co dnia" i publikacje dotyczące prawa Unii Europejskiej. Obejmuje także pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego. Dostępna jest jej elektroniczna wersja demo:
Wejście
Serwis udostępniający elektroniczne wersje Polskiej Bibliografii Narodowej, rejestrującej dokumenty opublikowane na terenie Polski, a także poza jej granicami, ale pozostające w związku z krajem. Pozwala odnaleźć m.in. informacje o wydawanych książkach, czasopismach, artykułach, dokumentach elektronicznych, muzycznych oraz kartograficznych.
Wejście
BIBLIOGRAFIA MAŁOPOLSKI SYMPONET
Opracowywana w celu udostępniania informacji o publikacjach tematycznie związanych z Małopolską rozumianą zarówno jako jednostką administracyjną, jak i regionem geograficzno-historycznym. Baza rejestruje książki, mapy, czasopisma, artykuły z czasopism i dokumenty życia społecznego. W zakresie tematycznym uwzględnia m.in. zagadnienia związane z gospodarką i biznesem w Małopolsce.
Wejście
Centralny katalog materiałów z polskich i zagranicznych konferencji, które odbyły się po 1980 roku, przechowywanych w 60 polskich bibliotekach technicznych. Baza została stworzona przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej.
Wejście
NAUKA POLSKA BAZY BIBLIOGRAFICZNE BIBLIOTEKI SEJMOWEJ
Baza danych stworzona przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w 1990 roku, udostępniona elektronicznie w 1999. Informacje podzielone są na pięć grup: Instytucje; Ludzie nauki; Prace badawcze (system SYNABA); Konferencje naukowe, targi i wystawy; Archiwalne projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wejście
Bazy zawierają m.in. Katalog główny obejmujący zbiory biblioteczne Biblioteki Sejmowej oraz biblioteki Biura Analiz Sejmowych (BAS) Kancelarii Sejmu; Artykuły z wybranych czasopism polskich; Nagrania z audycji telewizyjnych; Nagrania z posiedzeń Sejmu RP; Ustawy wykonujące prawo UE - baza UST; Parlamentaria polskie 1919-1991; Teksty konstytucji i innych dokumentów.
Wejście
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO (2001-...) BAZA BIOGRAMÓW BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ
Baza przygotowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zawiera opisy publikacji pracowników UR wydane od 2001 roku. Niektóre opisy zawierają linki odsyłające do pełnych tekstów publikacji.
Wejście
Baza zawiera opisy bibliograficzne biogramów i bibliografii osobowych Polaków, także tych mniej znanych, urodzonych po 1850 r. Rekordy zawierają informacje na temat danej osoby, biogramy i bibliografie.
Wejście
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH SGH BAZA DANYCH SAWIOS
Baza zawierająca Bibliografie Publikacji Pracowników Naukowych SGH za lata 1993-2002, 2003-2004, 2005, 2006-2007, 2008-2009 i 2010 oraz Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego za lata 1994-2011.
Wejście
Baza tworzona w Ośrodku Informacji Naukowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie. Baza tworzona jest na podstawie zbioru specjalistycznych czasopism polskich (60 tytułów) i zagranicznych (30 tytułów) oraz materiałów konferencyjnych. Gromadzi opisy materiałów m.in. z zakresu metod obróbki wiórowej, ściernej, erozyjnej i innych niekonwencjonalnych metod obróbki; inżynierii materiałowej; metrologii technicznej; metod i technik montażu; komputerowego wspomagania technologicznego przygotowania produkcji; systemów sterowania; systemów jakości.
Wejście
INFORMEX BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DO 1999
Baza zawiera opisy bibliograficzne wybranych publikacji dotyczące następujących zagadnień: badań węgla i produktów jego przeróbki, przetwórstwa węgla, energochemicznego wykorzystania węgla i węglopochodnych oraz ekologii.
Wejście
Baza tworzona przez Zakład Informacji Naukowej, Biblioteka Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zawiera opisy bibliograficzne artykułów z zakresu medycyny pracy opublikowanych do roku 1999.
Wejście
CYTOWANIA W BAZEKON DOKUMENTY POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Baza rejestruje cytowania na podstawie przypisów literaturowych artykułów, zarejestrowanych w bazie BazEkon. Wyszukiwać można według nazwiska autora lub tytułu czasopisma z uwzględnieniem autocytowań.
Wejście
Baza tworzona przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych gromadząca skany dokumentów (faktur, rachunków, pism itd.) najróżniejszych podmiotów gospodarczych sprzed 1950 roku.
Wejście
BIBLIOGRAFIA OUTSOURCINGU WSPÓLNA BAZA ARTYKUŁÓW Z GAZET I TYGODNIKÓW
Baza umożliwia wyszukiwanie opisów bibliograficznych artykułów z zakresu outsourcingu. Artykuły można wyszukiwać poprzez słowa kluczowe, autora, tytuł, wydawnictwo i rok publikacji. Wyszukiwarka obejmuje m.in. książki, artykuły, rozdziały czy raporty.
Wejście
Baza bibliograficzna zawierająca opisy artykułów z gazet i tygodników. Obejmuje następujące czasopisma biznesowe: Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Bloomberg Businessweek Polska, Nowe Życie Gospodarcze, Gazeta Bankowa.
Wejście
BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII POLSKICH (1971-1985) BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII POLSKICH (1995- )
Bibliografia rejestruje na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej, dokumentów ustalonych w wyniku poszukiwań indywidualnych lub na podstawie źródeł pośrednich spisy bibliograficzne, przeglądy bibliograficzne autorów polskich wydane w kraju i za granicą, autorów zagranicznych opublikowane w Polsce, autorów zagranicznych wydane za granicą tematycznie związane z Polską lub wykazujące piśmiennictwo polskie.
Wejście
Rejestruje na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej, dokumentów ustalonych w wyniku poszukiwań indywidualnych lub na podstawie źródeł pośrednich spisy bibliograficzne, przeglądy bibliograficzne autorów polskich wydane w kraju i za granicą, autorów zagranicznych opublikowane w Polsce, autorów zagranicznych wydane za granicą tematycznie związane z Polską lub wykazujące piśmiennictwo polskie.
Wejście