Jeśli nie chcesz przeglądać wielu czasopism w poszukiwaniu artykułów na interesujący cię temat, skorzystaj z naszych kartotek zagadnieniowych. Znajdziesz w nich pogrupowane tematycznie artykuły i wycinki prasowe (pełne teksty lub odsyłacze).

TEMATY KARTOTEK
1 INFORMACJA BIZNESOWA
Teoria informacji biznesowej.
2 -
3 BIZNES I EKONOMIA
Stan polskiej gospodarki. Produkt krajowy brutto, koniunktura, budżet. Inflacja. Ekonomia. Makroekonomia. Mikroekonomia. Etyka w biznesie. Korupcja. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Polityka gospodarcza i społeczna. E-biznes. B2B. Kryzys gospodarczy. Bezpieczeństwo. Polityka konkurencji.
4 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. BIZNES MIĘDZYNARODOWY
Stosunki międzynarodowe. Biznes międzynarodowy. Kryzys gospodarczy. Globalizacja.
5 UNIA EUROPEJSKA
Unia Europejska. Instytucje, organizacje. Prawo. Integracja Europejska. Państwa członkowskie. Polska a Unia Europejska. Gospodarka. Polityka Konkurencji. Konsument. Finanse. Podatki. Budżet. Waluta. Bankowość. Ubezpieczenia. Fundusze Unijne. Pozyskiwanie funduszy. Programy ramowe. Fundusze strukturalne. Trybunał obrachunkowy. Przemysł. Transport. Handel. Usługi. Polityka regionalna, produkt regionalny. Turystyka i rekreacja w UE. Ochrona środowiska. Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo. Polityka społeczna i socjalna, ochrona zdrowia, niepełnosprawni w UE. Migracje. Życie i praca w UE. Przedsiębiorstwa. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Edukacja. Kultura, religie w UE.
6 BANKI. BANKOWOŚĆ
Bankowość. Bankowość spółdzielcza. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Przekształcenia własnościowe banków. Marketing bankowy. Klient bankowości. Bancassurance. Produkty bankowe. Informacje i dane w bankowości. Innowacje w bankowości. Fuzje, przejęcia, forfaiting. Prywatyzacja. Bankowość elektroniczna. Banki, rankingi banków. Private Banking. Banki centralne. Środki płatnicze. Karty płatnicze. Kredyty. Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne. Kredyty walutowe. Pożyczki pozabankowe. Kryptowaluty.
7 HANDEL. USŁUGI
Handel. Usługi. Handel detaliczny. Handel elektroniczny. Spółdzielnie handlowe. Hipermarkety, centra handlowe, sieci handlowe, marki własne. Handel zagraniczny. Inwestycje zagraniczne. Cło. Konsument. Cena. Ceny transferowe.
8 FINANSE. INWESTYCJE
Finanse. Sekurytyzacja. Inwestycje. Inwestycje alternatywne. Inwestycje w numizmaty, trunki, dzieła sztuki, komiksy, kruszce. Giełda. Rynki alternatywne. Inwestowanie na giełdzie. Analiza fundamentalna i techniczna. Psychologia inwestowania. Firma na giełdzie. Fundusze inwestycyjne. Pieniądz, waluta, rynek walutowy, złoty, dolar. Faktoring. Windykacja. Finanse osobiste.
9 LEASING
10 PROMOCJA
Promocja. Sponsoring, sponsoring sportowy, sponsoring kultury i sztuki. Identyfikacja wizualna. Marketing. Telemarketing, marketing w kulturze, marketing polityczny, marketing miejsc, marketing bezpośredni, szeptany, sensoryczny, mobilny, partnerski, międzynarodowy, marketing-mix. Merchandising. Targi, wystawy. Komunikacja marketingowa. Storytelling. Grywalizacja. Badania marketingowe, plan marketingowy, strategia marketingowa. Marketing i reklama internetowa. Marketing w mediach społecznościowych. Reklama. Dziecko w reklamie.Outdoor. Reklama mobilna, tranzytowa. Reklama – prasa,radio telewizja. Public relations, public relations w Internecie. Media – radio, prasa, telewizja, internet. Dzieci w mediach. Marka. Produkt, opakowanie.
11 LOBBING
12 PRACA. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Praca. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kapitał ludzki. Zarządzanie talentami. Employer branding. Rekrytacja i derekrutacja personelu. Outplacement. Kierowanie personelem. Ocena pracowników. Szkolenia. Coaching. E-learning. Branża eventowa. Motywowanie pracowników. Turystyka motywacyjna. Wynagrodzenia. Kariera zawodowa. Młodzi na rynku pracy. Poszukiwanie pracy. Pcychologia pracy. Wypalenie zawodowe. Stres. Mobbing. Komunikacja. Negocjacje. Prawo pracy. Urlopy. Czas pracy. Zakaz konkurencji. Formy zatrudnienia. BHP. Hałas. Praca w biurze. Ocena ryzyka. Wypadki i choroby. Zdrowie pracowników. Rynek pracy. Kobiety na rynku pracy. Cudzoziemcy na rynku pracy. Niepełnosprawni na rynku pracy. Bezrobocie. Szara strefa.
13 ROZWÓJ OSOBISTY
Asertywność. Kreatywność. Efektywność. Inteligencja emocjonalna. Samokształcenie. Produktywność. Sukces zawodowy, prywatny, finansowy.
14 PREDSIĘBIORCZOŚĆ. PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedsiębiorczość. Przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstw. Audyt i controlling. Venture capital. Crowdfunding. Zakładanie firmy. Zarządzanie. Bankructwo, upadłość, likwidacja firmy. Prywatyzacja. Fuzje. Franczyza. Firmy A-Z. Rankingi firm. Spółki. Małe i średnie przedsiębiorstwa. E-biznes.
15 RACHUNKOWOŚĆ. KSIĘGOWOŚĆ
Księgowość. Rachunkowość. Podatki.
16 SAMORZĄD TERYTORIALNY
Samorząd terytorialny. Województwo małopolskie. Biznes w Małopolsce. Województwa: lubelskie, lubuskie, łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie. Specjalne strefy inwestycyjne, parki technologiczne. Finanse publiczne, zamówienia publiczne, przetargi, budżet zadaniowy. Inwestycje.
17 OCHRONA ŚRODOWISKA
Ochrona środowiska. Gospodarka odpadami. Gospodarka wodno-kanalizacyjna. Ekologia w firmie. Zrównoważony rozwój. Budownictwo ekologiczne. Efektywność energetyczna.
18 TURYSTYKA. REKREACJA
Turystyka. Rekreacja. Agroturystyka. Hotelarstwo, spa, uzdrowiska.
19 UBEZPIECZENIA
Rynek ubezpieczeń. System opieki zdrowotnej. Prywatna ochrona zdrowia. Zarządzanie placówką medyczną. Laboratoria. Ubezpieczenia zdrowotne. Reforma emerytalna. I filar (ZUS). II filar (OFE). III filar (pracownicze programy emerytalne).
20 ZARZĄDZANIE. MENEDŻERYZM
Zarządzanie. Metody i narzędzia zarządzania. Systemy wspomagające zarządzanie. Menadżeryzm. Podejmowanie decyzji. Zarządzanie czasem. Zarządzanie strategiczne. Zarządzanie projektem. Zarządzanie informacją i wiedzą, zarządzanie wartością. Zarządzanie jakością. Normy ISO, PN, CE. HACCP. Zarządzanie zmianą. Zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie kryzysowe.
21 LOGISTYKA. TRANSPORT. SPEDYCJA
Logistyka, transport, spedycja. Zarządzanie flotą. Powierzchnie magazynowe. Łańcuch dostaw. Transport drogowy, infrastruktura drogowa. GPS. Transport kolejowy, lotniczy, wodny, intermodalny. Opakowania. Zarządzanie produkcją i produktem.
22 BRANŻE
Branże. Branża dziecięca. Usługi pocztowe. Branża rozrywkowa. Wzornictwo przemysłowe. Rynek zdrowia. Rynek farmaceutyczny. Rynek nieruchomości. Inwestowanie w nieruchomości. Nieruchomości mieszkaniowe, komercyjne, biurowe, zabytkowe, turystyczne. Zarządzanie nieruchomościami. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Prawo nieruchomości i budowlane. Budownictwo. Materiały budowlane. Nieruchomości rolne. IT. Telekomunikacja. Telefonia komórkowa. Technologie informatyczne w firmie. Przemysł węglowy. Przemysł paliwowy. Przemysł energetyczny. Energia atomowa. Gaz łupkowy. Odnawialne źródła energii. Energia wiatrowa, słoneczna, wodna, geotermalna. Biopaliwa, biomasa, biogaz. Przemysł metalowy, maszynowy, zbrojeniowy, metalurgiczny. Przemysł wydobywczy. Przemysł drzewny. Przemysł papierniczy. Przemysł meblowy. Przemysł środków transportu. Przemysł włókienniczy, odzieżowy, obuwniczy. Przemysł chemiczny, kosmetyczny, chemia gospodarcza. Przemysł spożywczy, młynarski, mleczarski, mięsny, rybny, tłuszczowy, cukierniczy i piekarski, cukrowniczy. Przemysł tytoniowy. Przemysł alkoholowy. Napoje bezalkoholowe. Rolnictwo. Agrobiznes. Żywność modyfikowana genetycznie (GMO). Giełdy towarowe. Gastronomia.
23 PRAWO
Prawo. Ochrona danych osobowych. Własność intelektualna. Własność przemysłowa. Znaki towarowe. Elektroniczny obrót prawny.
24 INNOWACJE. OTOCZENIE BIZNESU
Otoczenie biznesu. Innowacje. Smart city. Organizacje non-profit. Wolontariat.