ZAGRANICZNE BIBLIOGRAFICZNE BAZY DANYCH / BIBLIOGRAPHIC DATABASES
AGRIS AGECON SEARCH
Zapewnia dostęp do informacji o publikacjach z zakresu nauk rolniczych i technicznych (m.in. rolnictwo, leśnictwo, gospodarka hodowlana, nauki wodne, rybactwo i rybołówstwo). Obejmuje również "szarą literaturę" - np. niepublikowane raporty z badań naukowych, materiały konferencyjne, prace dyplomowe. Część rekordów zawiera pełne teksty dokumentów.
Global public database providing access to bibliographic information on agricultural science and technology. Covers the wide range of subjects related to agriculture, including forestry, animal husbandry, aquatic sciences and fisheries, human nutrition, and extension. Its content includes unique grey literature such as unpublished scientific and technical reports, theses, conference papers, government publications. A growing number of records have a corresponding full text document on the Web.
Wejście / Entrance
Pełnotekstowa baza danych. Zawiera literaturę akademicką (artykuły, materiały konferencyjne) z zakresu ekonomii, włączając w to zagadnienia rolnictwa, energii, środowiska, konsumenta.
AgEcon Search is a free, open access repository of full-text scholarly literature (working papers, conference papers and journal articles) in applied economics, including the subtopics of agricultural, consumer, energy, environmental, and resource economics.
Wejście / Entrance
THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY
Zawiera informacje bibliograficzne oraz abstrakty artykułów publikowanych w czasopismach naukowych z zakresu nauk społecznych w Czechach, Polsce, Bośni i Hercegowinie, Estonii, Serbii, Słowenii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie, Łotwie oraz Ukrainie. Uwzględnia m.in. zagadnienia ekonomii, prawa i administracji, mediów, nauk politycznych.
Open-access database publishing English abstracts of articles and reviews that appear mostly in national languages in scientific journals devoted to social sciences and humanities in Czech Republic, Hungary, Poland, Slovak Republic as well as in Bosnia and Herzegovina, Estonia, Latvia, Lithuania, Serbia, Slovenia and Ukraine.
Wejście / Entrance
Pełnotekstowa baza danych. Zawiera elektroniczne czasopisma i książki z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Dostęp do pełnych tekstów jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
CEEOL is a leading provider of academic e-journals and e-books in the Humanities and Social Sciences from and about Central and Eastern Europe. In the rapidly changing digital sphere CEEOL is a reliable source of adjusting expertise trusted by scholars, publishers and librarians. Un-affiliated scholars have the possibility to access the repository by creating their personal user account.
Wejście / Entrance
OECD ILIBRARY DOAJ
Baza zawiera książki, czasopisma i statystyki wykorzystywane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W bibliotece dostępne są również publikacje Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Agencji Energii Jądrowej, OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment) oraz International Transport Forum.
OECD iLibrary is the online library of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) featuring its books, papers and statistics and is the gateway to OECD’s analysis and data. OECD iLibrary also contains content published by the International Energy Agency (IEA), the Nuclear Energy Agency (NEA), the OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), and the International Transport Forum (ITF).
Wejście / Entrance
DOAJ utworzono w 2003 roku na Uniwersytecie w Lund, w Szwecji. Obecnie obejmuje ok. 9000 czasopism z zakresu nauki, technologii, medycyny, nauk społecznych i humanistycznych.
The Directory of Open Access Journals was launched in 2003 at Lund University, Sweden, with 300 open access journals and today contains ca. 9000 open access journals covering all areas of science, technology, medicine, social science and humanities.
Wejście / Entrance
DART-EUROPE E-THESES PORTAL AGRICOLA
DART-Europe to grupa bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotecznych pracujących wspólnie nad poprawą możliwości powszechnego dostępu do badawczych prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie. Partnerzy DART-Europe pomagają w udostępnianiu badaczom portalu pozwalającego na wyszukiwanie elektronicznych prac dyplomowych i dysertacji.
DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses. The DART-Europe partners help to provide researchers with a single European Portal for the discovery of Electronic Theses and Dissertations.
Wejście / Entrance
AGRICOLA (AGRICOLOGICAL OnLine Access), baza danych utworzona przez National Agricultural Library (NAL), składa się z dwóch podgrup rekordów. Pierwsza zawiera cytaty artykułów z czasopism, które zawierają streszczenia. Druga zawiera rejestry bibliograficzne opisujące monografie, serie, materiały audiowizualne i treści online z całego świata.
AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access), a database produced by the National Agricultural Library (NAL), consists of two subsets of records. The first contains citations for journal articles that include abstracts. The second consists of bibliographic records describing monographs, serials, audiovisual materials and online content from around the world.
Wejście / Entrance
DOAB RePEc
DOAB - Directory of Open Access Books, baza bezpłatnych publikacji w języku angielskim, która zapewnia dostęp do naukowych i recenzowanych książek w otwartym dostępie. Wszystkie usługi DOAB są bezpłatne.
Wejście / Entrance
RePEc (Research Papers in Economics), baza danych tworzona jest przez wolontariuszy z całego świata. Zawiera badania z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych. W bazie można znaleźć artykuły robocze, artykuły z czasopism, książki, rozdziały książek i komponenty oprogramowania. Zebrane dane są wykorzystywane w różnych usługach, które udostępniają dane użytkownikom lub je ulepszają.
Wejście / Entrance
TheGlobalEconomy.com UNCTADstat
TheGlobalEconomy.com, baza zawiera zbiór danych ekonomicznych na temat innych krajów. W bazie udostępniane są aktualne dane dotyczące PKB, inflacji, kredytów, stóp procentowych, zatrudnienia i wielu innych wskaźników. W bazie znajdują się również interaktywne narzędzia do porównywania krajów i śledzenia wskaźników w czasie oraz przewodnik po gospodarce globalnej, który wyjaśnia kluczowe pojęcia dotyczące wzrostu i rozwoju gospodarczego, kursów walutowych, handlu międzynarodowego i inwestycji, systemów finansowych i innych zagadnień. Wszystkie wykresy można pobrać bez rejestracji.
Wejście / Entrance
UNCTADstat, baza stworzona przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju. Daje dostęp do podstawowych i pochodnych wskaźników statystycznych z całego świata. Dane statystyczne dotyczą w szczególności gospodarek rozwijających się i przechodzących transformację. Wszystkie dane statystyczne są regularnie aktualizowane.
Wejście / Entrance