BIBLIOGRAFIE / polskie /
BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW WŁASNYCH PTE BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW NADESŁANYCH DO PTE
Gromadzi tytuły wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne za lata 1999-2014. Publikacje dotyczą ekonomii, gospodarki polski, rynku pracy i rynku finansowego, finansów publicznych, finansów osobistych, rynku nieruchomości, innowacji. Spis obejmuje wydawnictwa polskie i obcojęzyczne.
Wejście
Zawiera książki nadesłane do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przez inne instytucje. Publikacje dotyczą ekonomii, gospodarki polski, rynku pracy i rynku finansowego. Spis obejmuje wydawnictwa polskie i obcojęzyczne za lata 2012-2016.
Wejście
BIBLIOGRAFIA KONKURSU PTE IM. PROF. EDWARDA LIPIŃSKIEGO BIBLIOGRAFIA PSEAP
Spis książek gromadzący tytuły nagrodzone w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego za lata 1992-2011. Publikacje poruszają zagadnienia innowacji, finansów publicznych, inwestycji zagranicznych, polityki handlowej, gospodarki rynkowej.
Wejście
Gromadzi publikacje polecane przez Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics). Książki i artykuły dotyczą ekonomicznej analizy prawa, prawa cywilnego, prawa spółek, prawa konstytucyjnego, prawa karnego i przestępczości, konkurencji.
Wejście
BIBLIOGRAFIA PRAC PRACOWNIKÓW WSH, AH, WSE I AE W POZNANIU BIBLIOGRAFIA EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAGADNIEŃ PRACY
Zawiera spis bibliografii prac pracowników Wyższej Szkoły Handlowej, Akademii Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za lata 1926-2005.
Wejście
Wydawnictwo Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Obejmuje piśmiennictwo polskie, książki i artykuły, w podziale na kategorie: nauka o pracy; organizacja pracy i kierowanie, normowanie pracy; zatrudnienie; wydajność pracy; socjopsychologiczne aspekty pracy, pedagogika pracy, ergonomia; ochrona zdrowia i pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, fizjologia pracy; prawo pracy; płace; zabezpieczenie społeczne; warunki bytu ludności; związki zawodowe; samorząd pracowniczy; statystyka pracy.
Wejście
BIBLIOGRAFIE MONOTEMATYCZNE GBPIZS PRZEGLĄD CZASOPISM GBPIZS
Udostępnia wykaz bibliografii Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego sporządzonych tematycznie. Opracowane zagadnienia to m.in.: Niepełnosprawni. Rehabilitacja zawodowa 2009-2014, Pomoc społeczna i praca socjalna 2008-2013, Płace w Polsce i w świecie 2006-2012, Bezpieczeństwo i higiena pracy 2003-2012, Trzeci sektor 2003-2012, Praca i życie w Unii Europejskiej 2005-2012, Rozwój zawodowy 2006-2011.
Wejście
Zawiera przegląd aktualnych artykułów z czasopism z zakresu rodziny, pracy i polityki społecznej z roku 2016.
Wejście
BIBLIOGRAFIE OSOBOWE GBPIZS KOMPETENCJE ZAWODOWE - LITERATURA
Udostępnia wykaz bibliografii prac polskich badaczy. Opracowane dotyczą m.in. dorobku: prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej 1983-2015, prof. dr. hab. Ludwika Florka 1971-2014, prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej 1966-2011, prof. dr hab. Mieczysława Kabaja 2002-2011, prof. dr hab. Antoniego Rajkiewicza za lata 1953-2010, prof. dr hab. Andrzeja Świątkowskiego za lata 1969-2009, prof. dr hab. Jerzego Wratnego za lata 1969-2009.
Wejście
Bibliografia publikacji na temat rozwijania kompetencji zawodowych przygotowana przez Biuro Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Grupuje publikacje według tematów: asertywność, branie odpowiedzialności, budowanie relacji, dążenie do rozwoju, delegowanie, elastyczność, etyka i profesjonalizm, komunikatywność, kreatywność, mobilizowanie innych, myślenie analityczne, nastawienie biznesowe, odporność na stres, organizacja pracy, orientacja na cel, orientacja na klienta, planowanie i koordynowanie, praca zespołowa, samodzielność, sumienność i dokładność, uczenie i szkolenie, wytrwałość i konsekwencja, zaangażowanie i zarządzanie zespołem.
Wejście
BIBLIOGRAFICZNE ZESZYTY TEMATYCZNE CIOP SPISY TREŚCI WYBRANYCH CZASOPISM Z DZIEDZINY BHP
Zeszyty bibliograficzne wydawane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Zawierają bibliografie m.in. z zakresu ryzyka zawodowego, problemów zawodowych osób 50+, psychicznych obciążeń pracy, stresu i wypalenia zawodowego, wypadków przy pracy, bezpieczeństwa eksploatacji maszyn czy zawodowego zagrożenia biologicznego. Poszczególne zeszyty dostępne w formacie pdf.
Wejście
Spisy treści czasopism poświęconych tematyce BHP, m.in. takich jak: Atest, Bezpieczeństwo pracy, Informator ochrony pracy, Inspektor pracy, Medycyna pracy, Prewencja i rehabilitacja, Problemy jakości czy Przyjaciel przy pracy.
Wejście
MONITORING LASÓW W POLSCE - PUBLIKACJE INFORMATOR O PRACACH NAUKOWO-BADAWCZYCH Z ZAKRESU PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 2009-2014
Bibliografia przygotowana przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Zawiera spis publikacji dotyczących polskich lasów.
Wejście
Bibliografia gromadzi opisy bibliograficzne publikacji z zakresu pracy i polityki społecznej. Każdy opis zawiera krótką charakterystykę treści..
Wejście
INFORMACJA O ROZPRAWACH DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH Z ZAKRESU PRACY
Spis zawiera informacje bibliograficzne prac zakończonych w latach 2009-2015 z zakresu ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy. Prace powstały w szkołach wyższych, placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz instytucjach naukowo-badawczych.
Wejście