POLSKIE BIBLIOGRAFICZNE BAZY DANYCH
Zestawienie bibliograficznych baz danych dostępnych w języku polskim. Bazy zawierają opisy bibliograficzne publikacji z zakresu m.in. nauk ekonomicznych, technicznych, przyrodniczych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia pracy czy prawa napisane zarówno w języku polskim, jak i językach obcych. Część baz udostępnia pełne teksty lub abstrakty opisanych publikacji. Wejście.
ZAGRANICZNE BIBLIOGRAFICZNE BAZY DANYCH / BIBLIOGRAPHIC DATABASES
Spis bibliograficznych baz danych dostępnych w języku angielskim. Bazy udostępniają opisy publikacji z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. Część baz udostępnia pełne teksty lub abstrakty.
List of bibliographic databases available in English. Bases contain descriptions of publications in the field of economics, technical sciences, natural sciences, humanities and social sciences. Some databases provide full text or abstracts. Wejście / Entrance.
POLSKIE BIBLIOGRAFIE
Wykaz bibliografii zawierających opisy publikacji z zakresu ekonomii, finansów, rynku pracy, innowacji czy Unii Europejskiej, obejmujących wydawnictwa polskie i obcojęzyczne. Część bibliografii można pobrać w pliku pdf. Wejście.
-----