Biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zawiera informacje o rynkach rolno-żywnościowych, finansowaniu rolnictwa, kredytach inwestycyjnych, rolnictwie ekologicznym.