Czasopismo wydawane od 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze. Udostępnia artykuły naukowe z zakresu gospodarki przestrzennej, agronomii, biotechnologii, kształtowania środowiska, ogrodnictwa, weterynarii, ekonomii, rybactwa, leśnictwa i drzewnictwa, inżynierii rolniczej czy technologii żywności i żywienia. Poszczególne artykuły dostępne w formacie pdf.