Czasopismo wydawane przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego. Na łamach pisma poruszane są kwestie związane z ekonomiką rolnictwa, ekonomiką przemysłu spożywczego oraz handlu artykułami rolno-spożywczymi, polityką agrarną, a także problematyką społeczną wsi. Na stronie znajdują się numery z lat 1952-1954 oraz od 2009 roku. Poszczególne artykuły dostępne w formacie pdf.