Czasopismo wydawane przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na łamach pisma poruszane są zagadnienia ekonomii międzynarodowej, rynku finansowego, rynku usług, rynku dóbr, rynku pracy, a także historii doktryn ekonomicznych. Na stronie znajdują się numery od 1995 roku, poszczególne artykuły dostępne w formacie pdf.