Czasopismo wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W czasopiśmie poruszane są tematy dotyczące nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o polityce i administracji. Na stronie znajdują się numery od 2006 roku. Publikacje dostępne w formacie pdf.